Create the unique digital tour waiver with WaiverElectronic.

Waiver Go Fast Watersports: Powerboat Caribbean


ENGLISH

At Go Fast Watersports we take your safety very seriously and we take all reasonable measures to prevent injury and property damage. Nevertheless there are always some risks that we cannot prevent due to the nature of the event(s). Those could be: hazards when boarding the boat, embarking and disembarking, weather-related risks, risks when on the banana/tube and other watersport activities and sudden movements. These risks include the possibility of personal injury or death and the possibility of damage to personal items. You hereby agree to assume responsibility for your actions on board and to indemnify Go Fast Watersports of any and all claims of personal injury, death or property damage suffered by you or a minor child in your care during the tours offered by Go Fast Watersports, whatever the cause of the personal injury, death or property damage, including negligence of any person whether that person is associated with Go Fast Watersports or not.

In the unlikely event of bad weather, if the Powerboat experiences technical problems or for any other reason your trip would be cancelled, we will discuss the next possibility to take you on your booked tour. If you are not willing or able to reschedule and if you already paid, your money will be refunded.

By signing the general conditions I give up my copyright and I approve the use of my photos by Powerboat Caribbean to be displayed on their media channels.

People with mobility restrictions, people with back, neck or other physical problems are strongly advised against booking a Powerboat-tour. Pregnant women cannot join a Powerboat-tour because of the risks associated with the tour.

By signing these conditions you agree to the following:

  • Do not use or bring illegal substances on board
  • Do not endanger anyone
  • Follow the instructions of the captain and the crew at any time
  • Do not obstruct the crew in their work

Not adhering to the conditions as per above may result in a decision to abort the tour and bring you back to the pick-up place without reinbursement of your money. 

I have read and understood the general conditions as per above. I understand that not adhering to the conditions may result in a cancellation of the tour. I take full responsibility for any bodily injury, death or property damage arising out of or related to the event(s).NEDERLANDS

Bij Go Fast Watersports nemen we uw veiligheid erg serieus en we nemen alle redelijke maatregelen om letsel en beschadiging van eigendommen te voorkomen. Desalniettemin zijn er altijd risico’s die wij niet kunnen voorkomen door de aard van de tocht(en). Die kunnen zijn: gevaren bij het op- of afstappen, aanleggen van de boot, weer-gerelateerde risico’s, risico’s bij het banana/tube varen of bij andere watersportactiviteiten en plotselinge bewegingen. Onder deze risico’s vallen ook de mogelijkheid van persoonlijk letsel of dood en de mogelijkheid van schade aan persoonlijke eigendommen. U stemt hierbij in dat u alle verantwoordelijkheid voor uw handelingen aan boord aanvaardt en dat u Go Fast Watersports vrijwaart van enige en alle claims van persoonlijk letsel, dood of beschadiging van persoonlijke eigendommen van u of een minderjarig kind in uw zorg gedurende de tours van Go Fast Watersports, ongeacht de reden van het persoonlijk letsel, dood of beschadiging van eigendommen, inclusief nalatigheid van enig persoon, ongeacht of deze persoon met Go Fast Watersports geassocieerd is of niet

Indien het weer slecht is, als de Powerboat technische problemen heeft of als om een andere reden uw trip wordt gecancelled zullen we met u een alternatieve mogelijkheid bespreken. Indien u niet kunt of wilt verplaatsen en indien u al betaald heeft dan zal uw geld teruggestort worden.

Door het tekenen van de algemene voorwaarden geef ik mijn rechten aangaande film- en fotografie op en stem ik toe dat Go Fast Watersports mijn foto’s mag gebruiken voor hun media kanalen.

Mensen met bewegingsproblemen, mensen met nek, rug of andere fysieke klachten worden ten strengste afgeraden om een Powerboat-tour te boeken. Zwangere vrouwen kunnen geen Powerboat-tour boeken vanwege de risico’s die met de tour komen.

Door het tekenen van deze voorwaarden stemt u met het volgende in:

  • Breng en gebruik geen illegale middelen aan boord
  • Breng niemand in gevaar
  • Volg de instructies van de kapitein en de crew op elk moment
  • Hinder het personeel niet in hun werk

Niet voldoen aan de voorwaarden als hierboven kan ertoe leiden dat de tour afgebroken wordt zonder restitutie van uw reeds betaalde geld. 

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrepen. Ik begrijp dat niet voldoen aan deze voorwaarden ertoe kan leiden dat de tour afgebroken wordt. Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel, dood of beschadiging van eigendommen die door deze gebeurtenissen kunnen ontstaan.

Please enter your answer here.
 
 
Please select at least one choice above.
Please check it here.
Please enter your answer here.
Please enter valid date.
Click to sign
Please sign here.